Değerlerimiz
MİSYON
Faaliyette bulunduğumuz kimya sektöründe sahip olduğumuz tecrübe, eğitimli iş gücümüz ile müşterilerimize en iyi hizmeti vermek, sektöre olumlu yönde katkılarda bulunmak, sektörde değer üreten bir şirket olmak.
 
VİZYON
Global piyasada sektörün ileri gelen üreticileri, traderleri ile işbirliği içerisinde yurt içi hammadde ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak, tercih edilen ve sektöre yön veren kurum olmak.
 
STRATEJİMİZ 
Yakın Ol, Yenilikçi Ol, Yardımcı Ol.
 
KALİTE POLİTİKAMIZ
• ISO 9001 standartları gereklerinin yerine getirilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi.
• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasıdır.
• Daima müşteri memnuniyeti ilkesi ile çalışılmasıdır.
• İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesidir.
• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesidir.
• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesidir.
• Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.
 
 
SORUMLULUKLARIMIZ
Kimya sektörü içindeki tehlikenin farkında olarak mevzuata uygun hareket etmek. Önleyici tedbirler almak. Gerekli araçlar, belgeler ve eğitimler ile faaliyetlerimize devam etmek. Bu doğrultuda yenilikleri takip etmek. Ve tüm faaliyetlerimizde çevreye ve insana duyarlı olmak.
 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 
İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren her türlü tedbiri alarak, kanun ve mevzuatların gerektirdiği uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası normlar, iş sağlığı ve güvenliği uzmanımız ve sorumlu personel tarafında takip edilerek yeni uygulamalar belirlenmekte, işletme içerisinde uygulanması sağlanmaktadır.  İş sağlığı ve güvenliği kapsamında düzenli olarak şirket çalışanlarına eğitimler verilmektedir.